Námsáætlun (form)

8. Námsmat

[Lýsing á námsmati: Verkefnaskil, próf, annað, vægi. Hvenær eru skil? Hvernig samansett? Hvaða viðmið (t.a.m. varðandi ritgerðir?) Endurgjöf á verkefni, símat, sjálfsmat, kaflapróf, annað.]